Strona gółwna    ::    Kontakt    ::    Prywatność    ::    Praca    ::    Współpraca

 Co warto wiedzieć o BIK  ::  Jak sprawdzić swoją historią w BIK  ::  Twoja ocena punktowa w BIK


     
Wyszukiwarka kredytów bez sprawdzania w BIK
Twoja wyszukiwarkaKREDYTY BEZ BIK

DLA ZADŁUŻONYCH

  KREDYTY BEZ BIK DLA ZADŁUŻONYCHPOŻYCZKA CHWILÓWKA
BEZ SPRAWDZANIA W BIK
DLA ZADŁUŻONYCH


  Pożyczka chwilówkaPOŻYCZKI ALTERNATYWNE

  Pożyczki alternatywne społecznościowe, prywatne bez Bik


kalkulator kredytowy

JAK SPRAWDZIĆ SWOJĄ HISTORIĘ W BIK.


W przypadku korzystania z generatora wniosków na stronie BIK, system sam wygeneruje wniosek wraz z formularzami wpłaty. Wygenerowany ze strony internetowej BIK formularz
wpłaty zawiera indywidualny numer konta, ważny tylko dla wypełnionego wniosku danego Klienta.
Aktualne ceny Raportów PLUS są dostępne na stronie
www.bik.pl, bądź bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta BIK –
tel.: + 48 22 310 44 44
BIK nie jest uprawniony do dokonywania zmian danych przetwarzanych w bazie BIK. Zmiany takie dokonywane są wyłącznie przez bank, z którego pochodzą dane i tylko przezeń mogą zostać skorygowane lub zaktualizowane.
BIK nie udziela żadnych telefonicznych informacji na temat danych przechowywanych w bazie.

W jaki sposób można uzyskać informację z BIK ?

Informacje o danych osobowych przetwarzanych w bazie BIK udostępnia się na pisemny wniosek. Wnioski składane drogą korespondencyjną należy przesyłać do siedziby Biura Obsługi Klienta listem poleconym.

Co to jest Raport PLUS / Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej (score)?

Raporty PLUS to informacja dotycząca aktualnych danych osobowych Wnioskodawcy oraz jego zobowiązań kredytowych przetwarzanych w bazie BIK, sporządzana w formie wydruku
i udostępniana odpłatnie na każde życzenie Wnioskodawcy. Raporty te są udostępniane po uiszczeniu opłaty i dołączeniu dowodu wpłaty do wniosku o Raport.
W odróżnieniu od Raportów STANDARD, Raporty PLUS uzupełnione są o segment podsumowań zawierający szczegółową informację o łącznej liczbie i kwocie posiadanych przez Klienta zobowiązań. Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej zawiera dodatkowo ocenę punktową (score). Na życzenie oba typy Raportów mogą zostać przygotowane również w angielskiej wersji językowej.

Raport STANDARD (udostępniany nie częściej niż raz na 6 miesięcy)

 • Należy wypełnić wniosek o udostępnienie Raportu STANDARD, który dostępny jest w BOK lub na stronie internetowej: www.bik.pl
 • Wypełniony i podpisany wniosek należy wysłać listem poleconym na podany poniżej adres lub złożyć osobiście w BOK od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30–15:30.
WNIOSKI NALEŻY WYSYŁAĆ NA ADRES:
Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Pruszkowska 17, 02–119 Warszawa
Dopisek: „Zapytanie”

 • Raport STANDARD można otrzymać listem poleconym na wskazany we wniosku adres, w terminie nie dłuższym niż 30 dni – zgodnie z Ustawą. Można go również odebrać bezpośrednio po złożeniu wniosku w Biurze Obsługi Klienta. Jeśli Raport ma zostać wysłany listem poleconym, do wniosku powinno zostać dołączone potwierdzenie dokonania wpłaty za przesyłkę w wysokości 10,- zł.
Potwierdzenie powinno zawierać:
 • numer konta, na które dokonano wpłaty,
 • imię i nazwisko,
 • adres zameldowania,
 • w tytule wpłaty: nr PESEL Wnioskodawcy z dopiskiem STANDARD.
W przypadku korzystania z generatora wniosków na stronie BIK, system sam wygeneruje wniosek wraz z formularzami wpłaty. Wygenerowany ze strony internetowej BIK formularz wpłaty zawiera indywidualny numer konta, ważny tylko dla wypełnionego wniosku danego klienta.

Co to jest Raport STANDARD?

Raport STANDARD to informacja na temat danych osobowych Wnioskodawcy oraz jego zobowiązań kredytowych przetwarzanych w bazie BIK, sporządzana w formie odpowiedniego wydruku, udostępniana nie częściej niż raz na 6 miesięcy (z mocy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. Ust. nr 133 z 1997 r. z późn. zm.).
Raport STANDARD może zostać wysłany listem poleconym, na adres wskazany we wniosku, po uiszczeniu opłaty pokrywającej koszty przesyłki i dołączeniu dowodu wpłaty do wniosku.
Wgląd we własne dane oraz Raport STANDARD można uzyskać również bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta BIK.
Raporty mogą być również wykorzystywane jako „świadectwo solidności”, którym każdy może posługiwać się w różnych sytuacjach wymagających zawarcia umowy lub potwierdzenia swojej wiarygodności, takich jak:
 • kupno samochodu,
 • wynajęcie mieszkania,
 • zawarcie umowy o pracę,
 • ubieganie się o kredyt za granicą.
Raporty PLUS pozwalają każdemu na sprawdzenie dowolnie często:
 • poprawności jego danych podlegających wymianie między bankami i SKOK–ami, jego oceny punktowej (score),
 • aktualnej skali jego zobowiązań (w tym liczby kredytów, kwot pozostających do spłaty oraz kwot ewentualnych zaległości),
 • informacji o zobowiązaniach, które zostały już spłacone i zamknięte,
 • stanu zobowiązań, które poręczył,
 • czy nie posłużono się danymi w sytuacji kradzieży bądź zagubienia przez niego dokumentu tożsamości.
Pobierając Raport i monitorując stan swoich zobowiązań można ochronić się przed nadmiernym zadłużeniem.

Jak uzyskać Raport?

Raport PLUS/Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej (udostępniany odpłatnie na życzenie zainteresowanego) w polskiej lub angielskiej wersji językowej
 • Należy wypełnić wniosek o udostępnienie wybranego Raportu, który dostępny jest w BOK lub na stronie internetowej www.bik.pl
 • Wypełniony i podpisany wniosek należy wysłać listem poleconym na podany poniżej adres lub złożyć osobiście w BOK od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30–15:30.
WNIOSKI NALEŻY WYSYŁAĆ NA ADRES:
Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Pruszkowska 17, 02–119 Warszawa
Dopisek: „Zapytanie”

Wybrany Raport zostanie przygotowany bezpośrednio po złożeniu wniosku. Raporty PLUS można otrzymać listem poleconym na wskazany adres, możliwy jest również ich odbiór
bezpośrednio w BOK. Do wniosku wysłanego listem poleconym lub złożonego w BOK, powinno zostać dołączone potwierdzenie dokonania wpłaty za Raport.

Potwierdzenie opłaty powinno zawierać:
 • numer konta, na które dokonano wpłaty,
 • imię i nazwisko,
 • adres zameldowania,
 • w tytule wpłaty: nr PESEL Wnioskodawcy z podaniem dokładnej nazwy wybranego Raportu
Biuro Obsługi Klienta BIK S.A.
ul Pruszkowska 17, 02–119 Warszawa
Tel. +48 22 310 44 44

Powrót do strony głównej Kredyt Polskakontakt w sprawie kredytów, pożyczek

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

kliknij 2 razy żeby ponowić

Newsletter
subskrybuj i otrzymuj informacje o promocjach i nowościach